8.5.09

NOVA BORSA D'HABITATGE AL BAIX EBRE I REGISTRE

Avui mateix s'ha fet efectiva la creació de la Borsa d'Habitatge del Baix Ebre gràcies al conveni que hem impulsat des de la Generalitat per tal de posar en servei juntament amb el consell comarcal del Baix Ebre. Aquest instrument serà el que ha de tirar endavant les diferents polítiques de lloguer i d'ajuts de la Generalitat per millorar l'accés a l'habitatge per al conjunt de la ciutadania, i especialment per ala joventut. A més a més, també hem signat un altre conveni per crear un registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial perquè així la ciutadania tingui dret a apuntar-se a una "llista oficial" la qual cosa facilitarà , d'una banda, conèixer la demanda real per part de les administacions, i de l'altra, poder aplicar millors polítiques públiques d'habitatge.Us adjunto la nota de premsa al respecte.
El Consell Comarcal del Baix Ebre i ADIGSA acorden col·laborar en la creació d’una base de dades de sol·licitants d’habitatge protegit


El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Andreu Martí, i el coordinador de Polítiques d’Habitatge de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, Jordi Jordan, han signat un conveni de col·laboració entre l’empresa pública Adigsa, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, i el Consell Comarcal del Baix Ebre per a possibilitar la creació d’una base de dades de sol·licitants d’habitatge i homogenitzar els processos de promoció i adjudicació d’habitatges amb protecció oficial a la comarca del Baix Ebre.

El conveni preveu que, un cop s’aprovi el reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial, el Consell Comarcal del Baix Ebre tindrà accés a l’eina informàtica de què disposa l’empresa pública ADIGSA, per facilitar i unificar la gestió de les sol·licituds d’habitatge protegit i homogeneïtzar el procés necessari per a l’adjudicació dels habitatges que es promoguin o ja existents a la comarca.

El futur Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial tindrà com a funcions principals: proporcionar informació a les administracions sobre les necessitats reals i la distribució territorial d’habitatges amb protecció oficial; proporcionar informació als usuaris sobre el parc existent d’habitatge protegit i promoure la transparència en la gestió i, entre d’altres, constituir la base operativa per adjudicar habitatges amb protecció oficial i donar més transparència i control perquè es destinin de manera efectiva a atendre les necessitats de la població.

D’altra banda, el Consell Comarcal del Baix Ebre i ADIGSA també han signat un altre conveni de col·laboració per a la creació i gestió de la borsa d’habitatge per al lloguer social de la comarca del Baix Ebre, que formarà part de les borses d’habitatge de Catalunya. Aquest servei està ubicat al carrer de la Rosa 17, de Tortosa.


Tortosa (Baix Ebre), 8 de maig de 2009