20.1.09

MESURES ANTICRISI


El Govern de la Generalitat ha aprovat un paquet de sis mesures extraordinàries en l'àmbit de l'habitatge per fer front a les conseqüències que està tenint la crisi per a les famílies i les empreses. Unes conseqüències que estan provocant necessitats en el finançament de la rehabilitació, també dificultats en el finançament dels excedents de l'habitatge protegit, que les famílies tinguin problemes per pagar l'habitatge on viuen i un agreujament de la situació de les empreses promotores.
Aquestes mesures, bàsicament són: (1) l’avançament de les subvencions a la rehabilitació. Fins al 60% de les subvencions aprovades en les convocatòries 2006, 2007 i 2008; (2) la compra de 500 habitatges per part de l'Incasòl a través d’un concurs públic, repartits territorialment, ja construïts o en construcció; (3) programa excepcional i transitori de garantia de risc de les entitats financeres en les vendes i adjudicacions d'habitatges amb protecció oficial en el període 2009, és a dir, que les entitats bancàries tinguin garanties a l’hora de facilitar els préstecs a la ciutadania que opta per la protecció oficial; (4) l’estudi de la concessió d'una moratòria en el pagament de préstecs per a les llars que tinguin problemes de pagament de les hipoteques; (5) préstecs de l'Institut Català de Finances per al finançament de promocions de lloguer protegit. Concessió de préstecs preferencials per un import inicial de 100 milions d'euros, i finalment, (6) facilitar préstecs de l'Institut Català de Finances per al finançament d'operacions de compra o urbanització de sòl per a promocions d'habitatge protegit. Línia de finançament oberta de 100 milions d'euros.

A totes aquestes mesures extraordinàries, cal recordar la política pública d’habitatge d’aquest Govern, la qual definiria d’innovadora i d’esquerres. De fet, bàsicament s’estructura en tres grans eixos: potenciar la rehabilitació per tal que la gent visqui en pisos en condicions i evitar situacions com les del nucli antic de Tortosa; en segon lloc, potenciar la protecció oficial, és a dir, pisos econòmics per a la gent que més dificultat hi tenen per accedir, com els joves o les persones grans, entre d’altres. Només a Terres de l’Ebre enguany adjudicarem prop de 300 pisos d’aquestes condicions; I finalment, les ajudes al lloguer a través de tota la xarxa de Borses d’Habitatge que estem implantant al país, 3 de les quals a les Terres de l’Ebre.

Primer sorteig a Amposta

De fet, el passat 15 de gener vaig assistir com a responsable d’Habitatge a les Terres de l’Ebre al primer sorteig públic dels 35 pisos que la Generalitat hem construït a Amposta. Només s’hi van presentar 25 sol·licituds, de les quals només 16 eren vàlides. Aquesta promoció simbolitza la situació de la crisi a casa nostra. Sigui dit que el període en què la gent s’apuntava per accedir aquests pisos era fa uns mesos, en eclosió de la crisi, i quan les mesures abans explicades encara no eren vigents, sobretot les relacionades amb facilitar crèdits i hipoteques als ciutadans que opten per aquest tipus de pisos.

Les característqiues d'aquesta promoció són molt bones. Els habitatges tenen una superfície útil d’entre 53 m2 i 87 m2. Del total dels pisos, 24 disposen de dues habitacions i 11 de tres. Un, situat a la planta baixa, està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. Tots tenen una plaça d’aparcament vinculada. Els preus oscil·len entre els 102.598 € i els 155.343 €. Les instal·lacions de la promoció inclouen una xarxa separativa d’aigües fecals i pluvials i plaques per a l’aprofitament de l’energia solar per a la producció d’aigua calenta sanitària. L’obra s’ha basat en un projecte de l’arquitecte Eduard Riba de Palau i ha comptat amb un pressupost de 2,49 M€.

En definitiva, continuem treballant perquè l’accés a l’habitatge sigui un dret i no pas un privilegi. Sóc conscient que encara resta molt per fer, però també que s’està fent molt.