30.4.07

EL FUTUR A TORTOSA: TURISME CULTURAL I ECOLÒGIC.


Quan parles amb especialistes en Turisme d’arreu del país, o amb professors i professores del propi Campus universitari de Tortosa, tots parlen de la importància de l’especialització en el turisme. Aquesta especialització és clau en un sector econòmic creixent que és – i encara ho serà més- un dels elements bàsics en el marc de l’economia catalana i, esperem, tortosina.

Tortosa és, per definició, ciutat turística. I ho és perquè tenim moltes potencialitats. Som una urbs amb més de dos mil anys d’història, amb un patrimoni arquitectònic i cultural espectacular, que resta encara poc aprofitat. Però, a més a més, tenim un patrimoni natural únic: dos parcs naturals a tocar, Els Ports i el Delta, a més, d’estar creuats pel riu Ebre i tenir a la vora indrets com les serres de Bítem o Cardó.

Cal afegir, a més a més, que Tortosa i la seua regió, s’han “donat a conèixer” a la societat catalana i europea per la defensa del riu Ebre. Simbòlicament gràcies a la lluita contra el PHN del PP i CiU, estem al pensament de molts ciutadans i ciutadanes. De fet, en plena lluita, les pernoctacions i visites turístiques a les Terres de l’Ebre van augmentar amb escreix. La premsa se’n féu ressò.

Des d’Iniciativa pensem que Tortosa ha de dirigir els seus esforços turístics amb dues direccions clares: l’aposta decidida pel turisme cultural, i també, com no, pel turisme ecològic. Només necessitem creure en les nostres possibilitats i ser una alternativa real al model turístic de Salou o Castelló.

Per això proposem recuperar amb més força el patrimoni tortosí. Apostem per la creació d’una regidoria específica de patrimoni amb la contractació d’un arqueòleg o arqueòloga municipal. No entenem com Tortosa encara no té aquesta figura. Proposem , a més, la creació d’un Museu a l’antic col·legi Sant Josep, de temàtica a determinar pels especialistes culturals de la ciutat, però que sigui un centre de referència al país. Proposem potenciar la Festa del Renaixement i altres esdeveniments culturals que també poden atreure molt de públic. També pensem que s’han d’exposar els preuats passos de setmana santa pel seu valor artístic i cultural en un espai idoni, com la capella del col·legi de Sant Josep o l’església de la Puríssima.

També, però, hem de fer un esforç important en turisme ecològic. No en va hem estat capdavanters en la defensa del medi ambient. Tortosa s’ha d’obrir al riu, a la natura, al delta i als ports. Volem fer dels Reguers un centre turístic de muntanya. Volem potenciar el turisme al riu i al nostre entorn natural. Per això, també proposem convertir l’antiga residència del Col·legi Sant Josep en un alberg juvenil, perquè es converteixi en punt de referència d’aquest tipus de turisme. I això, evidentment, resta lluny del model dels camps de golfs i macrourbanitzacions que quasi bé ens costa, precisament, el transvasament.

Una societat avançada i moderna com la nostra busca, cada cop més ofertes úniques i especialitzades. El model de Salou i Marina d’Or està esgotat. Els camps de golf creixen com bolets al Marroc, Tunísia i a la resta de països mediterranis en vies de desenvolupament. No s’hi pot competir ni volem aquest model.

Tortosa ha de fer un pas endavant, mirar al futur i potenciar allò que ens farà créixer com a ciutat i territori, no en dos anys vista, sinó en vàries dècades. Tenim les potencialitats i l’alternativa, només cal creure-hi i ser coherents amb un model turístic respectuós amb el medi ambient i orgullós del nostre patrimoni cultural.