23.3.07

UN PACTE PER A LA INTEGRACIÓ I INCLUSIÓ A LA TORTOSA DEL SEGLE XXI


Un de cada quatre tortosins o tortosines actuals és d’origen immigrant. Aquesta és una realitat que no es pot ni s’ha d’obviar. La Tortosa de principis del segle XXI, agradi o no, és multicultural i això és deu, d’una banda, a les bones possibilitats econòmiques que la nostra ciutat ofereix, i d’altra, a la situació injusta política, social i econòmica que molts dels països d’origen pateixen a causa de la corrupció interna i de l’existència d’una sistema global, afavorit per Occident, que els deixa sense possibilitats reals de millorar la situació econòmica actual. Només cal fer un repàs al mapa mundi i hom percep que el món, avui per avui, està en una situació de desigualtat alarmant entre els anomenats països del nord i els del sud.

Independentment de la situació global el cert és que a Europa, Catalunya i Tortosa la realitat ens demostra que la immigració és un fet consumat, i a més, necessari davant la situació d’envelliment de la nostra població i del manteniment de l’actual ritme del nostre creixement econòmic . La demanda de mà d’obra barata és també clau en aquesta situació i també el fet que moltes persones autòctones es neguin a treballar en llocs no qualificats. Davant d’aquesta situació de canvi, tal i com sempre ha succeït segons ens demostra la Història, ens trobem en un moment de transformació social i sobretot, de desconeixença, entre els nous grups culturals i la població autòctona. De fet, Tortosa, durant els més de 2000 anys d’Història s’ha forjat gràcies a l’arribada de centenars de cultures: des de la cristiana, àrab i jueva fins als francesos, castellans, ibers, romans, andalusos o aragonesos, per citar-ne algunes.

El passat 3 de març va quedar palès que és possible la bona relació i convivència entre autòctons i immigrants. Com a Cap de Joventut de l’Ajuntament de Tortosa vaig poder fruir del concurs Efecte Jove Intercultural, el qual va fer possible que prop de 250 persones omplissin el Teatre Felip Pedrell per veure un concurs que tenia com objecte facilitar la relació i el coneixement mutu entre les diferents cultures que conviuen a la nostra ciutat, sent tant protagonistes els tortosins autòctons com els immigrants. Des d’aquí vull agrair públicament a totes les persones que van fer possible aquest concurs així com donar les gràcies a tots els qui ens han felicitat per aquesta iniciativa.

És imprescindible que totes les forces polítiques així com tots els agents socials de la ciutat féssim un pacte per la inclusió d’aquests nous tortosins i tortosines. Hem d’aprendre d’experiències negatives d’altres països que han rebut abans la immigració, i no caure en els errors de l’exclusió i la marginació d’un sector de la població important. És un repte dels tortosins i tortosines del segle XXI, no fàcil, però sí factible que també, evidentment, ha de comptar amb la voluntat dels immigrants. Crec, sincerament, que el passat 3 de març, gent autòctona i immigrant, van demostrar que això era possible. I a més, afegeixo, necessari. Està a les nostres mans.