27.8.17

MEREIXEM UNA TORTOSA MÉS NETA


Una de les problemàtiques més evidents que patim en aquests moments com a ciutat és la manca de neteja que existeix a tota Tortosa. Són molts els tortosins i tortosines que, amb raó, s’han dirigit a Movem Tortosa perquè posem fil a l’agulla i denunciem l’estat de deixadesa i brutícia en que es troben la majoria de carrers i places de la nostra ciutat.

És evident que la primera causa d’aquesta manca de neteja és l’incivisme que practiquen molts de ciutadans i ciutadanes, que de manera irresponsable, no actuen com a tals i embruten la ciutat amb una demostració de falta de respecte vers la col·lectivitat. Però tampoc hem d’oblidar que la situació de tanta manca de neteja es deu a la mala gestió de l’actual govern municipal que ens ha dut a una situació límit:  el contracte de neteja amb una empresa externa porta caducat gairebé dos anys, la qual cosa està repercutint amb un servei de mínims, sense la infraestructura adequada, que ens ha deixat amb aquesta situació de brutícia generalitzada.

Anem per pams, però, i parlem-ne. La manca de civisme, com dèiem, és una realitat.  És cert i sempre ho hem denunciat des de Movem Tortosa. Però l’Ajuntament, davant d’aquest fet, el que no pot fer és creuar els braços; ha de moure’s per capgirar la situació. Cal una política valenta i continuada que es basi, d’una banda, amb la realització de campanyes que fomentin el civisme per educar la ciutadania, i de l’altra, una política exemplar de sancions que castigui també aquells que no contribueixin a tenir una ciutat neta com mereixem.

En aquest sentit, també és evident que Tortosa té una escandalosa mancança de papereres. Hi ha carrers i places senceres que no en tenen. Altres vies en tenen molt poques, i a sobre, moltes estan trencades, o directament no es recullen amb molts dies. El mateix passa amb els contenidors, molts dels quals, després d’anys i panys, estan en mal estat, amb portes i palanques trencades, i el que és més greu, molt bruts perquè gairebé mai es netegen. L’Ajuntament hauria de ser el primer en donar exemple i facilitar uns equipaments mínims i decents perquè la ciutadania en pugui fer un bon ús.
Tota aquesta situació, però, es deu a una deixadesa del govern municipal que porta gestionant la neteja de la ciutat amb un contracte caducat gairebé fa dos anys. Això significa que estem en un període de pròrroga escandalós i que necessita una renovació urgent atès que es va pensar fa una dècada i que és evident que ja no dona el servei que correspon i necessita Tortosa. Només cal mirar, l’estat en que es troben moltes de les màquines, vehicles de neteja i camions, a part dels anteriorment esmentats contenidors, els quals evidencien la necessària renovació després de dos anys de caducitat.

Així ho hem reclamat des del nostre grup municipal, fent diverses propostes com la remunicipalització del servei (tal i com estant fent ajuntaments progressistes del país atès que ens repercutiria en menys despesa i millor servei), la implantació de més papereres, la realització de campanyes cíviques,  la creació d’un millor servei per recollir objectes grans i evitar que siguin deixats fora dels contenidors o la millora de la recollida selectiva atès que tenim un nivell molt baix si ens comparem amb la resta de poblacions... Propostes, que com ve essent habitual, han estat rebutjades en sessió plenària amb els vots del senyor de Bel i Monclús, tot i que esperem que com en tantes altres ocasions, encara que tard, s’acabin implementant...


És per tot plegat que Movem Tortosa, com a primer grup de l’oposició, continuarem insistint en aquesta greu situació que patim des de 2015 que ha deixat la via pública de la ciutat en un estat de brutícia mai vist en els darrers temps. Una deixadesa que genera una imatge, que afecta primer que res als tortosins i tortosines en general, però també als diferents sectors econòmics de la ciutat, com el turisme i el comerç, que veuen com aquesta situació els hi fa perdre competitivitat i oportunitats de present i futur. Esperem, doncs, que el govern municipal no es demori més en aquesta problemàtica perquè dos anys de retard són ja massa i perquè, en efecte, cal moure la ciutat i tots plegats pensem que mereixem una Tortosa més neta.