10.4.17

PROU MERCANTILIZACIÓ DE LA SALUT!

Totes les persones, més tard o més d’hora, emmalaltim i necessitem atenció sanitària. Encara que el 26.5% de la població de Catalunya pagui una mútua privada, segueixen sent majoria de la ciutadania que posa la seua salut en mans de la xarxa pública, sobretot quan es tracta de temes greus. La sanitat és, doncs, una prioritat per a molta gent, una realitat que coneixen molt bé els governs. Si ho comparem amb altres autonomies, el sistema sanitari català, sempre ha estat infrafinançat.

Malgrat això continua sent molt ben valorat pels ciutadans i ciutadanes, això és gràcies a la obstinació i l’esforç dels professionals que aguanten sobre les seues espatlles una part important de les retallades. I encara que sigui aviat per valorar i quantificar l’efecte global de les successives retallades aplicades pels governs de Mas/Puigdemont/Junqueras, no ho és per relatar i explicar com ha afectat a la gent, i és que qualsevol que hagi demanat cita per un especialista o per una intervenció quirúrgica sap de què parlem. La complexa xarxa assistencial catalana, on es barregen consorcis, hospitals públics i entitats privades, ha afavorit que la gestió sanitària no hagi estat en moltes ocasions ni transparent ni fàcil d’entendre. Les entitats sanitàries, públiques i concertades, malgrat estar finançades amb diners de la Generalitat, fan tot el possible per fugir dels controls administratius i la valoració pública. N’hi ha prou amb llegir els continus informes elaborats per la Sindicatura de Comptes per fer-se una idea de la preocupant situació. Els casos més coneguts de corrupció -el cas Crespo, el cas Bagó, el cas Innova, per citar-ne només alguns- han posat de manifest que el sistema necessita més controls, i no menys, tal com actualment exigeixen molts gestors i polítics de tendència neoliberal. Precisament, en el cas de la nostra ciutat, Movem Tortosa va presentar una denúncia a fiscalia perquè s’investiguessin les irregularitats comeses pel govern de la ciutat a l’hora de contractar personal i serveis en l’Hospital de la Santa Creu, de titularitat municipal.


La mobilització i les lluites ciutadanes dels darrers anys, han aconseguit posar fre a alguns intents privatitzadors. Aquestes accions mercantilitzadores estan transformant progressivament el mapa sanitari català sense que la ciutadania conegui adequadament els processos mercantilistes que hi ocorren.  El 7 d'abril és el Dia Mundial de la Salut i és, també, el dia escollit pels usuaris i els treballadors de la salut per manifestar-se contra la mercantilització de la Salut. En diversos països d'Europa, i del món, denunciarem la comercialització i la privatització de la salut. Són moltes les persones malaltes que sofreixen en silenci les conseqüències de les retallades , la mala gestió i la privatització sanitària. La sanitat pública és i ha de ser, cosa de tots i totes, no pot quedar en mans dels qui volen treure’n profit. Al cap i a la fi, tots i totes necessitem o necessitarem algun dia una atenció sanitària que ha de ser un dret i no un negoci. El 7 d'abril, si vols amplificar aquest missatge, penja un llençol blanc a la teua finestra. Només si fem visible i denunciem aquesta situació serem capaços de salvar i dignificar la Salut com un dret que ens mereixem i ha de ser de tothom i per a tothom.